Co je to kapitalizace půjčky?

„Kapitalizace půjčky“ je proces, kdy se úroky, které jsou splatné za určité období, připočítají k celkovému zůstatku půjčky, takže celková…

Jak definovat provozní kapitál?

Pracovní kapitál je v podstatě ukazatelem krátkodobé finanční situace organizace a je také měřítkem její celkové efektivnosti. Pracovní kapitál ovlivňuje…