V České republice se první rodičovský příspěvek nazývá „mateřská dovolená“ a je poskytován rodiči během doby, kdy jsou na mateřské dovolené. Přesné podmínky a časový harmonogram získání mateřské dovolené se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci, například zda jste zaměstnaná nebo nezaměstnaná.

Obecně platí, že mateřská dovolená může začít až po narození dítěte a po splnění některých formálních podmínek, jako je registrace narození dítěte a nahlášení mateřské dovolené zaměstnavateli nebo příslušnému sociálnímu úřadu.

Pro získání přesných informací o tom, kdy a jak získat první rodičovský příspěvek v České republice, vám doporučuji obrátit se na příslušný sociální úřad nebo konzultovat s odborníky v této oblasti, kteří vám poskytnou aktuální a přesné informace dle vaší konkrétní situace.