„Kapitalizace půjčky“ je proces, kdy se úroky, které jsou splatné za určité období, připočítají k celkovému zůstatku půjčky, takže celková částka, kterou je třeba splatit, se zvětší. Například pokud máte půjčku ve výši 10 000 Kč s úrokovou sazbou 10 % ročně a kapitalizací úroků jednou za rok, po prvním roce bude vaše půjčka mít hodnotu 11 000 Kč (10 000 Kč + 1 000 Kč úroků). Toto je třeba zohlednit při plánování splátek půjčky, abyste mohli včas zaplatit celou půjčku.