„Úrok p.a.“ znamená „úrok per annum“ a je zkratkou pro latinský výraz, který se překládá jako „roční úrok“. Úrok p.a. je tedy úroková sazba vyjádřená v procentech, která platí za jeden rok.

Když je nějaký úrok označen jako „úrok p.a.“, znamená to, že se jedná o roční úrokovou sazbu, kterou musíte zaplatit za vypůjčené peníze. Například pokud je úrok p.a. 5%, znamená to, že budete platit 5% z půjčené částky za každý rok, po který je úvěr poskytnut.

Tento výraz se často používá v souvislosti s bankovními a finančními produkty, jako jsou úvěry, hypotéky, spořicí účty atd., kde úroková sazba a RPSN hraje důležitou roli při výpočtu nákladů a výnosů spojených s těmito produkty.