Pracovní kapitál je v podstatě ukazatelem krátkodobé finanční situace organizace a je také měřítkem její celkové efektivnosti.

Pracovní kapitál ovlivňuje mnoho aspektů vašeho podnikání, od placení zaměstnancům a dodavatelům až po udržování světla a plánování udržitelného dlouhodobého růstu. Stručně řečeno, pracovní kapitál jsou peníze, které jsou k dispozici na pokrytí vašich běžných, krátkodobých závazků.

Vypovídá o úrovni likvidity managementu pro řízení každodenních činností.

Pracovnímu kapitálu se také říká oběžný kapitál. V moderním podnikání probíhá výroba v očekávání poptávky, a proto je třeba předem zaplatit za nákup surovin, zásob atd.