Vzorec pro výpočet RPSN je následující:

RPSN = (Z × 100) / P

Kde:

  • Z představuje celkové náklady spojené s úvěrem, včetně úroku, poplatků, pojištění a dalších nákladů.
  • P je částka půjčky (původně vypůjčená částka).

Výsledek RPSN je vyjádřen v procentech a udává celkové náklady spojené s úvěrem za jeden rok.

Při výpočtu RPSN je důležité získat přesné informace o všech nákladech spojených s úvěrem od poskytovatele, včetně úrokové sazby, poplatků, pojištění a dalších nákladů. Na základě těchto informací můžete použít výše uvedený vzorec k výpočtu RPSN a porovnání nabídek od různých poskytovatelů.