Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je ukazatel, který zahrnuje celkové náklady spojené s úvěrem. Obsahuje následující prvky:

  1. Úrok: RPSN zahrnuje úrokovou sazbu, tj. náklady spojené s půjčenými penězi.
  2. Poplatky: RPSN zahrnuje různé poplatky, které jsou spojeny s úvěrem, například poplatky za zpracování žádosti, poplatky za poskytnutí úvěru, poplatky za správu úvěru atd.
  3. Pojištění: Pokud je pojištění spojené s úvěrem povinné nebo doporučené, jeho náklady jsou také zahrnuty v RPSN. Například pojištění půjčky v případě úmrtí, invalidity nebo nezaměstnanosti.
  4. Další náklady: RPSN může také zahrnovat další náklady spojené s úvěrem, jako jsou administrativní poplatky, poplatky za předčasné splacení, náklady na zajištění majetku atd.

Tip: RPSN vs. úrok. Co znamenají?

Je důležité si uvědomit, že RPSN je vyjádřeno jako procento a představuje celkové náklady spojené s úvěrem za jeden rok. Tímto způsobem poskytuje RPSN užitečnou informaci pro srovnání různých úvěrových nabídek od různých poskytovatelů a umožňuje zákazníkům lépe porovnat celkové náklady spojené s úvěrem, nikoliv pouze úrokovou sazbu samotnou.