Zesplatnění půjčky je termín, který se používá pro proces, při kterém je půjčka splacena v plné výši. Tento proces může zahrnovat splácení jednotlivých splátek nebo jednorázové zaplacení celého zbývajícího zůstatku půjčky. Jeho cílem je splatit všechny závazky vůči půjčiteli a ukončit tak půjčku.

Jak to funguje v praxi?

Proces zesplatnění půjčky může být různý v závislosti na typu půjčky a podmínkách, na kterých byla půjčka poskytnuta. Obecně však zesplatnění půjčky probíhá následovně:

  1. Splacení zbývajícího zůstatku půjčky: Nejčastěji se zesplatnění půjčky provádí jednorázovým zaplacením zbývajícího zůstatku půjčky. To může být vyžadováno u půjček s krátkou dobou splatnosti, jako jsou například krátkodobé půjčky nebo půjčky na auto.
  2. Splácení jednotlivých splátek: U půjček s delší dobou splatnosti, jako jsou například hypotéky nebo úvěry na bydlení, se zesplatnění půjčky může provádět prostřednictvím splácení jednotlivých splátek. V takovém případě se půjčka splácí v pravidelných intervalech po dobu určitého období, dokud není celá půjčka splacena.
  3. Dohoda s půjčitelem: V některých případech může být možné s půjčitelem dohodnout změnu podmínek splácení půjčky, aby bylo možné ji zesplatnit dříve než v původně dohodnutém termínu. Tato možnost je však závislá na individuálních okolnostech a na vůli půjčitele.