V ceně řidičského průkazu typu C se promítají náklady na výuku, vyšetření zdravotní způsobilosti, zkoušky a samotné vydání dokladu. V České republice se cena řidičského průkazu typu C pohybuje kolem 4 000 Kč. Je ale nutné zvážit, že cena se může lišit v závislosti na místě a na vybrané autoškole. Doporučuji se informovat o cenách u různých autoškol a porovnat je, abyste mohli vybrat tu nejvýhodnější pro vás.

Jak to je s profesním průkazem?

Profesní průkaz je doklad, který umožňuje řídit nákladní nebo osobní automobily s hmotností nad 3,5 t a autobusy s celkovou hmotností nad 4,5 t. Jeho vydání je podmíněno splněním určitých podmínek, například věkem, zdravotní způsobilostí nebo absolvováním příslušných zkoušek. V České republice se cena profesního průkazu pohybuje kolem 2 500 Kč. Opět ale může dojít k rozdílům v ceně v závislosti na místě a na vybrané autoškole. Doporučuji se informovat o aktuálních cenách u různých autoškol a porovnat je, abyste mohli vybrat tu nejvýhodnější pro vás.